top

Serveis

Industrial

  • Automatització de maquinària industrial en general.
  • Programació de PLC's.
  • Disseny d'esquemes elèctrics.
  • Muntatge de quadres elèctrics.
  • Muntatges i posades en marxa en l'àmbit nacional i internacional.

Residencial

  • Instal·lacions domòtiques i comercials.
  • Muntatge de quadres de distribució.

Altres

  • Gravat d'etiquetes en PVC.
  • Controls d'accés.
  • Xarxes informàtiques.